2013/02/19

H ARQUITECTES - CASA 712

El projecte que mostro dels H Arquitectes és un exercici de com, després d'una forta retallada pressupostaria, es pot acabar solucionant un habitatge unifamiliar. 

Una retallada d'un 65% del pressupost (120.000 €) va fer plantejar als arquitectes una ocupació màxima del solar per poder construir l'habitatge en una única planta (127,40 m2). Aquesta ocupació provoca una planta triangular, paral.lela als límits del solar, que dibuixa una imatge exterior contundent. 

El programa es distribueix al voltant d'un distribuïdor/espai central, generós en dimensió i que pot assumir programa. Aquest evita espais de circulació i provoca una interacció entre els habitants de la casa. Els espais que voregen la geometria són de dos tipus i es qualifiquen en funció de la seva posició en planta, la seva relació amb l'exterior i la dimensió. Això confereix a l'habitatge certa flexibilitat ja que l'estructura mural és força rígida. 

La reducció de pressupost condiciona una materialitat molt austera i que elimina tot allò innecessari i superflu. Tecnologies, revestiments i acabats prescindibles són suprimits. L'únic acabat és un pintat blanc dels murs ceràmics i sostres interiors. 

Us agradaria viure en aquest habitatge? Si? No? Per què?FONTS:
http://www.harquitectes.com/
http://www.adriagoula.com/
http://afasiaarq.blogspot.com/2011/11/h-arquitectes.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/21/casa-712-h-arquitectes/

No comments:

Post a Comment