2011/03/27

CONSERVATORI I BOTIGA DE MÚSICA A VALLS (PFC'2010)

SITUACIÓ: VALLS

La ciutat de Valls, després de períodes de creixement indiscriminat de la perifèria, s’ha paralitzat.
El desplaçament de la població del casc antic cap a aquestes perifèries i les polítiques de protecció del barri antic com a elements sense possibilitat d’intervenció han causat una degradació física d’aquest.
Dins d’aquest context sembla prioritari tornar a operar sobre aquests teixit històric per tal de potenciar la seva modernització i reorganització ja que aquest és l'element cohesionador de la ciutat.
L’actuació en aquest teixit ha de generar uns projectes que s’han de vincular amb un context consolidat, edificis que es caracteritzaran més per la seva massa, per la seva compacitat, per l’opacitat generant altes densitats i continuïtats volumètriques.
El projecte es situa en el teòric anell d’equipaments que dóna serveis al barri antic. aquest anell està recolzat per un segon anell d’aparcaments. el projecte afecta dues agrupacions de parcel.les.
VOLUMETRIA CASC ANTIC

Els ravals del casc antic concentren una complexitat volumètrica important degut a l'assimilació de tipologies edificatòries molt diferents. S'hi troben des d'habitatges entremitgeres de pb+2, +3 i +4; antigues fàbriques i tallers; i equipaments de nova planta que conviuen generant una multitud d'usos i recorreguts.

La relació de buit-ple és molt baixa ja que és un teixit molt dens i compacte, amb carrers que disposen de seccions molts esveltes. Per a oxigenar el teixit apareix una xarxa de petites places.

DECISIONS URBANÍSTIQUES DEL PROJECTE

1. CONVERTIR L'ÚLTIM TRAM DEL C/ DEL PABORDE EN PEATONAL PER GENERAR UNA MACROILLA QUE ENGLOBI EL COL.LEGI COR DE MARIA, LA LLAR DEL JUBILAT I EL NOU CONSERVATORI DE MÚSICA.

2. RECULAR LA FAÇANA, RESPECTE L'ACTUAL ALINEACIÓ DEL CARRER COR DE MARIA, PER MILLORAR LA CONNEXIÓ NORD-SUD CAP AL CASC ANTIC.

3. EIXAMPLAR EL C/ COR DE MARIA-MURALLA SANT ANTONI GENERANT UN BUIT EN L'ENCREUAMENT, RECONEGUENT AQUEST PUNT SINGULAR I A LA VEGADA CONVERTINT-LO EN L'ÀMBIT D'ACCÉS ALS NOUS EQUIPAMENTS.

4. RECONÈIXER I UTILITZAR L'ELEMENT PATI COM A EINA PER A PODER FER ENTRAR LA LLUM EN PROFUNDITATS PARCELARIES GENEROSES.

ESQ_de programa i MAQ_del conjunt.

 PB i SECC_transversal conservatori.


PERSP_de l'espai públic connexió nord-sud casc antic.


P2 i SECC_longitudinal botiga.
PERSP_de l'atri central on es concentren les circulacions.
P-1 i SECC_longitudinal conservatori.


PERSP_de l'atri central a la p4 (espai d'estudi).
ALÇ_es treballen les façanes amb múltiples forats de proporcions verticals i dimensions controlades i assimilables a l'entorn, per tal de que l'edifici tingui una escala més contextualitzada.

DET_especial èmfasi en l'acústica.


1 comment:

  1. Seguirem de prop el que aniràs penjant!

    ReplyDelete